ΦΕΚ 1342/Β/26.09.2005 – Τροποποίηση απόφασης Α6Α/1826/28.2.89 και Α6/10067/89

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΔΥΓ3α/ΓΠ 71525/2005 1342/Β/26.09.2005 Τροποποίηση απόφασης Α6Α/1826/28.2.89 και Α6/10067/89 σχετικά με την ταινία γνησιότητας των φαρμακευτικών προϊόντων