ΦΕΚ 1388/Β/13.07.2009 – Τροποποίηση της Α.Δ 14/89 για διαμόρφωση των τιμών των φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΥΑ Α2-3391/2009 1388/Β/13.07.2009  ΑΔ 7/2009-Τροποποίηση της Α.Δ 14/89 για διαμόρφωση των τιμών των φαρμάκων