ΦΕΚ 1395/Β/15.04.2020 – Επιτροπή Παρακολούθησης Φαρμακευτικής Δαπάνης – Ενώσεις Ασθενών

 

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Δ3(α)/14549 1395/Β/15.04.2020 Τροποποίηση του άρθρου 15 της με αριθμ. οικ. 3457/14-1-2014 (Β’ 64) απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με την με αριθμ. Γ5(α)/οικ.42052/2017 (Β΄ 2141) και τροποποιήθηκε με την Δ3(α)οικ.58586/2018 (Β΄ 3189) και την Δ3(α)92015/2018 (Β΄ 6222)