ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014 – Ρυθμίσεις για το Δημοσιονομικό Συμβούλιο – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ)- Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)- Δημόσιες Συμβάσεις – Χρηματικά εντάλματα προπληρωμής νοσηλείων και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Sorry you have no rights to view this post!