ΦΕΚ 143/Α/07.08.2009 – Καθορισμός τιμών φαρμάκων – Διυπουργική Επιτροπή για προμήθειες φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Ν. 3790/2009 143/Α/07.08.2009  Άρθρο 18 Καθορισμός τιμών φαρμάκων Άρθρο 19 Διυπουργική Επιτροπή για προμήθειες φαρμάκων