ΦΕΚ 1445/Β/23.06.2016 – Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού – Ίδρυση φαρμακείου

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Γ5(β)/Γ.Π.οικ.36277 1445/Β/23.05.2016 Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού – Ίδρυση φαρμακείου