ΦΕΚ 1511/Β/06.06.2014 – Διατάξεις συνταγογράφησης και αποζημίωσης ογκολογικών φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση 49516 1511/Β/06.06.2014  Διατάξεις συνταγογράφησης και αποζημίωσης ογκολογικών φαρμάκων