ΦΕΚ 1522/B/27.07.1999 – Τροποποίηση και συμπλήρωση της 11228/1992

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
YA Α7α/οικ.3747/1999 1522/B/27.07.1999  Τροποποίηση και συμπλήρωση της 11228/1992 περί εναρμόνισης προς την Οδηγία 2003/94 για τη θέσπιση αρχών και κατευθυντηρίων γραμμών καλής παρασκευής φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης και δοκιμαζομένων φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης