ΦΕΚ 152/Α/20.11.2015 – Clawback για την ενδονοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη

20

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Νόμος ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4346 152/Α/20.11.2015

Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τo:

Άρθρο 15