ΦΕΚ 153/Β/30.01.2019 – Φαρμακευτική Δαπάνη ΕΟΠΥΥ & Νοσοκομείων 2019

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αρ. Β1, Β2/οικ.101439 153/Β/30.01.2019 Κατανομή ορίων έτους 2019 για τη φαρμακευτική δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.