ΦΕΚ 1561/Β/08.05.2018 – Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Οφθαλμολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής Γ. Γεννημάτας

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Γ2γ/ΓΠ/οικ. 31522 1561/Β/08.05.2018

Χορήγηση άδειας λειτουργίας ως Μονάδας Εφαρμογής Ιστών Κερατοειδούς στο Οφθαλμολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ