ΦΕΚ 1567/Β/08.05.2012 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ33013/29-3-2012

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/Γ.Π.οικ45414 1567/Β/08.05.2012 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ33013/29-3-2012 (ΦΕΚ 983/Β/30-3-12) υπουργικής απόφασης

Aφορά την παροχή εκπτώσεων από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις προς τους φαρμακέμπορους, τα φαρμακεία και τους συνεταιρισμούς καθώς και τα φαρμακεία των ιδιωτικών κλινικών