ΦΕΚ 1569/Β/16.12.2002 – Τροποποίηση και συμπλήρωση της Υ6α/28403/01/02 ΚΥΑ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση Υ6α/121863/2002 1569/Β/16.12.2002  Τροποποίηση και συμπλήρωση της Υ6α/28403/01/02 ΚΥΑ σχετικά με τις δαπάνες προώθησης φαρμακευτικών προϊόντων