ΦΕΚ 1585/Β/08.05.2018 – Αναγνώριση της Καρδιολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ως Κέντρου μη χειρουργικής εμφύτευσης συσκευών διόρθωσης ενδοκαρδιακών βλαβών

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Aριθμ. Γ2β/οικ. 32649 1585/Β/08.05.2018

Αναγνώριση της Β΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ως Κέντρου μη χειρουργικής εμφύτευσης συσκευών διόρθωσης ενδοκαρδιακών βλαβών με χρήση του συστήματος Mitra Clip