ΦΕΚ 161/Α/16.10.2019 – Σύσταση ΕΟΔΥ και άλλα ζητήματα Υπουργείου Υγείας

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4633 161/Α/16.10.2019 Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 19. Εθελούσια μείωση τιμών φαρμακευτικών προϊόντων

Άρθρο 23. Διαδικασία αξιολόγησης

Άρθρο 25. Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων

Άρθρο 51.