ΦΕΚ 1622/Β/10.05.2019 – Ορισμός μεγάλης κλίμακας

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. απόφ. 65/2018 1622/Β/10.05.2019 Κατάλογος με τα είδη των πράξεων πεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντίκτυπου σχετικά με την προστασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 4 του ΓΚΠΔ