ΦΕΚ 1631/B/10.05.2012 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Ο−833/18η/ 06−10−2008 απόφασης ΔΣ/ΕΟΦ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. αποφ. 0−379/ 3η (ΔΣ/ΕΟΦ) 1631/B/10.05.2012 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Ο−833/18η/ 06−10−2008 απόφασης ΔΣ/ΕΟΦ περί «Καθορισμού των Κατευθυντηρίων Γραμμών της Ε.Ε. σχετικά με τις Αρχές και τους Κανόνες Καλής Παραγωγής για τα Φάρμακα και τα δοκιμαζόμενα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης». (Αναφέρεται στην παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων προερχομένων από αίμα ή πλάσμα)