ΦΕΚ 166/A/07.12.2015 – Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4352 166/A/07.12.2015 Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016