ΦΕΚ 1678/Β/23.04.2021 – ΝΕΑ ΚΥΑ – Έκτακτα μέτρα περιορισμού της υπερτοπικής κυκλοφορίας

 

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26044 1678/Β/23.04.2021 ΝΕΑ ΚΥΑ – Έκτακτα μέτρα περιορισμού της υπερτοπικής κυκλοφορίας