ΦΕΚ 1702/Β/01.08.2011 – Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπ. Απ. Αριθμ. Υ4α/ οικ. 85649 1702/Β/01.08.2011  Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ