ΦΕΚ 170/Β/23.09.2021 – Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και άλλες διατάξεις

 

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4831/2021 170/Α/23/09/2021 Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του και άλλες διατάξεις

 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τα:

Άρθρο 143. Ρύθμισεις για τη διαδικασία υπολογισμού εκπτώσεων και ωφελημάτων των δημοσίλων νοσοκομείων από αγορές φαρμάκων – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 και προσθήκη δευτέρου και τρίτου εδαφίου στην παρ. 3 του άρθρου 90 του ν. 4812/2021