ΦΕΚ 1753/Β/28.06.2014 – Πρόσβαση στο Σύστημα Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Aπόφαση Γ.Π/οικ.56432 1753/Β/28.06.2014 Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών»