ΦΕΚ 175/Υ.Ο.Δ.Δ./26.03.2015 – Διορισμός Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.22379 175/Υ.Ο.Δ.Δ./26.03.2015 Διορισμός Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)