ΦΕΚ 1761/Β/22.05.2017- Καθορισμος ενδεικτικής τιμής λιανικής πώλησης & ανώτατης νοσοκομειακής τιμής – ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθ. Γ5(α)οικ. 38152 1761/Β/22.05.2017 Διατάξεις τρόπου και διαδικασίας καθορισμού ενδεικτικής τιμής λιανικής πώλησης και ανώτατης νοσοκομειακής τιμής καθώς και διάθεσης για τα «μη συνταγογραφούμενα φάρμακα» (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.)