ΦΕΚ 1869/Β/ 30.12.2005 – Τροποποίηση του κεφαλαίου 27 «Φάρμακα ΑΔ 14/89»

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΥΑΑ3/3525/2005 1869/Β/30.12.2005  Τροποποίηση του κεφαλαίου 27 «Φάρμακα ΑΔ 14/89» & Ορισμός μελών της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων