ΦΕΚ 188/Β/04.02.2013 – Καθορισμός ποσοστού έκπτωσης για τις οφειλές του ΕΟΠΥΥ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. οικ.9425 188/Β/04.02.2013

Καθορισμός ποσοστού έκπτωσης για τις οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας