ΦΕΚ 1892/Β/11.05.2021 – ΦΕΚ Κλειστοί προϋπολογισμοί ΕΟΠΥΥ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Δ3(α) 23952 1892/Β/11.05.2021 Θέσπιση κλειστών προϋπολογισμών ΕΟΠΥΥ, για τα φαρμακευτικά προϊόντα με δραστική ουσία: α) axicabtagene ciloleucel (Yescarta) β) etanercept, γ) γ- σφαιρίνη, δ) lenalinomide, ε) rituximab και στ) migalastat