ΦΕΚ 1907/Β/15.06.2012 – Εφαρμογή αρμοδιοτήτων τιμολόγησης φαρμάκων στον ΕΟΦ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(δ)/οικ.57364 1907/Β/15.06.2012 Εφαρμογή αρμοδιοτήτων τιμολόγησης φαρμάκων στον ΕΟΦ