ΦΕΚ 1929/B/20.05.2020 – Παράταση της άυλης συνταγογράφησης

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. 2651 1929/B/20.05.2020 Παράταση παροχής της υπηρεσίας άυλης συνταγογράφησης στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας