ΦΕΚ 1932/Β/13.05.2021 – Τρόπος ορισμού των τιμών αναφοράς

 

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Δ3(α) οικ.28266 1932/Β/13.05.2021 Τρόπος ορισμού των τιμών αναφοράς που αποτελούν ασφαλιστικές τιμές αποζημίωσης για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και τον ΕΟΠΥΥ