ΦΕΚ 194/Α/22.11.2010 – Διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων από το Δημόσιο

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Π.Δ. 113/2010 194/Α/22.11.2010 

Διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων από το Δημόσιο Ληξιπρόθεσμες οφειλές-90 ημέρες