ΦΕΚ 196/ΥΟΔΔ/17.03.2020 – Τροποποίηση – Γραμματεία Επιτροπής Αξιολόγησης

 

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. A1β/Γ.Π. οικ.16771

 

Αριθμ. A1α/οικ. 17148

196/ΥΟΔΔ/17.03.2020 2η Τροποποίηση της A1β/Γ.Π.: οικ.48052/21.06.2018 απόφασης, με θέμα: «Συγκρότηση και Ορισμός μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Επιτροπή Αξιoλόγησης)»

 

Διορισμός του Βλάσση Ιωάννη ως Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας