ΦΕΚ 1984/Β/08.06.2017 – Διαδικασία υπολογισμού παρεχόμενης προς τα φαρμακεία έκπτωσης γενοσήμων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Γ5(α)/οικ.43125 1984/Β/08.06.2017  

Λεπτομέρειες και διαδικασία υπολογισμού και συμψηφισμού της παρεχόμενης προς τα φαρμακεία έκπτωσης για τα γενόσημα, του άρθρου 88 του ν. 4472/2017 (Α’ 74)