ΦΕΚ 1/Β/07.01.1988 – Εισαγωγή, αποθήκευση & διάθεση δραστικών ουσιών για φάρμακα

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΥΑ Α6/11920/1988 1/Β/07.01.1988  Εισαγωγή, αποθήκευση & διάθεση δραστικών ουσιών για φάρμακα – στοιχεία παραγωγής στα παραστατικά διάθεσης ετοίμων προϊόντων. Καταστροφές φαρμάκων