ΦΕΚ 200/Υ.Ο.Δ.Δ./31.03.2015 – Διορισμός Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ. 23507 200/Υ.Ο.Δ.Δ./31.03.2015 Παύση της Αντιπροέδρου Α΄ του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, ΦΑΜΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ και διορισμός νέας Αντιπροέδρου Α΄, ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ