ΦΕΚ 2013/Β/24.07.2014 – Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση  Γ.Π/οικ.65470 2013/Β/24.07.2014 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. οικ.61771/ 11.7.2014 (ΦΕΚ 1907/Β΄) «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων»