ΦΕΚ 2021/B/20.05.2020 – Κλειστοί προϋπολογισμοί για τα προϊόντα της Γ-Σφαιρίνης

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Δ3(α)/ 27165
&
Αριθμ. Δ3(α)οικ. 31618
2021/B/20.05.2020 Εφαρμογή κλειστών προϋπολογισμών στον ΕΟΠΥΥ για τα προϊόντα της Γ-Σφαιρίνης
Εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και στο ΓΝ Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» για τα προϊόντα της Γ-Σφαιρίνης