ΦΕΚ 2053/Β/23.11.1999 – Υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση Φ7/οικ.1624/1999 2053/Β/23.11.1999 Υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής που παρέχονται στους ασφαλισμένους του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Οργανισμών