ΦΕΚ 212/Β/13.02.2006 – Συμπλήρωση Αποφ. ΔΥΓ3αΓΠ71559/05 για οριστική κατάταξη φαρμάκων σε θεραπευτικές ομάδες

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπ. Απ ΔΥΓ3α/Γ.Π.15561/06 212/Β/13.02.2006  Συμπλήρωση Αποφ. ΔΥΓ3αΓΠ71559/05 για οριστική κατάταξη φαρμάκων σε θεραπευτικές ομάδες