ΦΕΚ 2141/B/03.06.2020 – ΝΕΑ ΚΥΑ (Όροι και λεπτομέρειες αναφορικά με την καταβολή του Δώρου Πάσχα 2020 από πληττόμενες επιχειρήσεις – εργοδότες)

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. 21036/1737 2141/B/03.06.2020 Καθορισμός επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 και χρόνος καταβολής αυτού. Προσδιορισμός του επιδόματος εορτών Πάσχα που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και διαδικασία πληρωμής του