ΦΕΚ 2144/Β/06.10.2015 – Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Υ 25 2144/Β/06.10.2015 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη