ΦΕΚ 2146/B/03.06.2020 – ΝΕΑ ΚΥΑ παράτασης απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων έως και 14.6.2020

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 34439 2146/B/03.06.2020 Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 5.6.2020 έως και 14.6.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19