ΦΕΚ 2168/B/03.06.2020 – ΝΕΑ ΚΥΑ (κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις κ.α.)

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
 Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 34781 2168/B/03.06.2020 Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19