ΦΕΚ 216/Β/22.02.2002 – Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης Υ6/4261/2001

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
YA Υ6α/31953/2002 216/Β/22.02.2002  Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης Υ6/4261/2001 Έγκριση συμπληρωματικού καταλόγου