ΦΕΚ 21/Α/21.02.2016 – Παράλληλο πρόγραμμα

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4368 21/Α/21.02.2016 Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 1.

Άρθρο 33. Υγειονομική Κάλυψη Ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

Άρθρο 34. Κατάργηση Παρακράτησης Συντάξεων Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και Φιλοξενούμενων σε Δομές Κλειστής Περίθαλψης

Άρθρο 53. Ρύθμιση θεμάτων ΕΟΠΥΥ

Άρθρο 96. Συνδρομή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και σύσταση συντονιστικού οργάνου