ΦΕΚ 21/Α/21.02.2016 – Παράλληλο πρόγραμμα

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4368 21/Α/21.02.2016 Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 73. Διατάξεις σχετικά με την έγκριση των δαπανών Δ.Υ.Πε.

Άρθρο 79. Υποχρέωση Τήρησης κωδικοποιημένου ηλεκτρονικού αρχείου με επιδημιολογικά δεδομένα και δεδομένα για την κατανάλωση φαρμάκων και εμβολίων από την καθ’ ύλην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας