ΦΕΚ 2254/Β/30.06.2017 – Clawback φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2016, 2017 και 2018

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθ. Γ5(α)/οικ.50389 2254/Β/30.06.2017  

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ Γ5/63587/2015 (ΦΕΚ Β΄ 1803) απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Clawback) φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2016, 2017 και 2018