ΦΕΚ 2255/B/20.10.2009 – Κανόνες καλής παραγωγής για τα φάρμακα σε κλινικές μελέτες

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Απ. ΔΣ ΕΟΦ αριθ. 69251/2009 2255/B/
20.10.2009
 
Κανόνες καλής παραγωγής για τα φάρμακα σε κλινικές μελέτες (τροποποίηση)