ΦΕΚ 2255/Β/03.07.2017 – Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (claw back) 2017

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Β1β/Γ.Π./οικ.50231 2255/Β/03.07.2017 Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (claw back) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ (για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη) για το έτος 2017