ΦΕΚ 2351/Β/11.07.2017 – Νέα ΚΥΑ για δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. 109343/12 2351/Β/11.07.2017 Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων